Agenda

19.04.13 > 19.05.13

Art works along the North-South train connection - Brussels

PASSAGES

Peter Buggenhout / Emilio Lopez-Menchero / Luc Deleu / Neda Razavipour / Marc Godts
+ Colin Legras
+ Hans Eelens / Thierry Verbeeck / Thomas Cattrysse / Elise Eeraerts

Architectuur & stedenbouw Beeldende kunst

Tentoonstellingsruimte & infopunt : Station Brussel-Congres - Pachécolaan 40, 1000 Brussel (metro Kruidtuin)
+ Openbare ruimte langs Noord-Zuidtreinverbinding

Vernissage tentoonstelling 19.04: 18:00 > 22:00 
Open (20.04 > 19.05): di > za, 12:00 > 18:00 - gratis inkom

Jonction
Sinds 2011 organiseren kunstencentrum Recyclart en vzw CONGRES, samen met openbare en private partners, een cultureel programma rond de Noord-Zuidtreinverbinding in Brussel. Dit programma werd JONCTION gedoopt en zit momenteel op kruissnelheid.
Met lezingen, debatten, wandelingen, filmvertoningen en tentoonstellingen wensen we de Brusselaars, de politieke verantwoordelijken, de NMBS, de toeristen en de pendelaars bewust te maken van de talrijke uitdagingen en mogelijke alternatieven voor het verzadigde treinverkeer langs deze 2,8 km lange, deels ondergrondse, spoorlijn die het Zuid- met het Noordstation verbindt.

Tentoonstelling op locatie
Curator Michel Dewilde selecteerde acht beeldende kunstenaars die hun werk tentoonstellen, zowel in open lucht, als binnen in de vijf stations op de Noord-Zuidtreinverbinding. In hun verbeelding analyseren en kanaliseren zij de geschiedenis van deze stedelijke breuklijn en de onderliggende sociale, architecturale en emotionele krachten.
De Noord-Zuidverbinding is in de eerste plaats, zowel naar oorsprong als naar de toekomst, een conflictueuze ruimte: mensen en gebouwen moesten voor de aanleg verdwijnen en over de toekomst bestaan tegenstrijdige dromen en meningen. Haar inplanting trok zestig jaar geleden nieuwe grenzen, scheidde en marginaliseerde stadsdelen, maar maakte ook nieuwe ervaringen en toeëigeningen mogelijk. In die zin presenteren we de treinverbinding als een grote ‘liminale’ ruimte, een overgangszone waar drempels en tussenruimtes de reizigers, bezoekers en bewoners naar andere functies en dimensies leiden. Om deze ‘passage’ te begeleiden, verschijnt de kunstenaar zelf als grensfiguur. Hij brengt die drempels, grenzen en zones in kaart en formuleert nieuwe voorstellen voor de productie van wat de Franse filosoof-psychoanalyticus Jacques Rancière noemde: ‘gevoelige gedachten’.

Zaaltentoonstelling
Als aanvulling op de werken ‘in situ’ worden in de prachtige ruimtes van station Brussel-Congres ook schaalmodellen, schetsen, voorstudies, teksten en foto’s van de acht kunstenaars tentoongesteld. Voorbereidende werken, vaak werk dat op zich staat, die een vollediger beeld van de tentoonstelling bieden.

Kunstenaarsgesprekken
Tot slot organiseren we vier duogesprekken met de kunstenaars, telkens op dinsdagavond van 20u tot 22u, in de bar van station Brussel-Congres.

23.04: Emilio Lopez-Menchero & Thomas Cattrysse
30.04: Luc Deleu & Peter Buggenhout
07.05: Elise Eeraerts & Michel Dewilde (over Neda Razavipour)
14.05: Marc Godts + Colin Legras + Hans Eelens & afgevaardigde Planetarium

Openingsavond voor publiek: vrijdag 19 april, 18:00 > 22:00

Het publiek kan vanaf 18u in station Congres de bezoekersgids ophalen en op eigen initiatief de zaaltentoonstelling en de werken langs het parcours ontdekken. Vanaf 20u zullen de deelnemende kunstenaars ook aanwezig zijn in Congres.

Duur en openingsuren tentoonstelling: 20.04 > 19.05.2013, van dinsdag tot zaterdag, 12:00 > 18:00
Gratis toegang (tentoonstelling en gesprekken)
Openingsuren voor het werk van Peter Buggenhout (ruimte onder de spoorweg voor het Zuidstation, kruispunt Argonnestraat en Fonsnylaan) : elke zaterdag van 15u tot 18u.

Curator: Michel Dewilde / Assistent : Stephane Damsin

Voor inhoudelijke vragen: Stephane Damsin, projectleider JONCTION (02/289.00.51 - info@jonction.be)

Locatieplan

passages-plan.jpgProject sponsors 'Zooming Out' (Marc Godts + Colin Legras + Hans Eelens)

logo-2.jpg

Website Jonction

Organisatie: Recyclart, i.s.m. vzw Congres, de Brusselse bouwmeester en ADT-ATO.

Tags : Tentoonstelling / Artistieke tussenkomst / Jonction

Toevoegen aan mijn agenda

← Terug

News