VACATURE

VACATURE

ALGEMEEN COORDINATOR VOOR RECYCLART FABRIK

Fabrik, als deelwerking van Recyclart, is een centrum voor ambachtelijke productie op het raakvlak van sociale economie en cultuur, in een stedelijke context. Dit programma biedt aan laaggeschoolde werkzoekenden een springplank naar de arbeidsmarkt door de verwerving van werkervaring gekoppeld aan een specifieke opleiding.

De activiteiten van Fabrik beantwoorden aan talrijke uitdagingen en doelstellingen die de ploeg dagelijks nastreeft en in praktijk brengt : een kwaliteitsvolle productie verzekeren ; een leerschool zijn waar sociale en technische vaardigheden worden verbeterd ; kennis ontwikkelen op vlak van de inrichting van de openbare ruimte en een plek zijn van sociale en culturele vermenging.

De technische ploegen van onze schrijnwerkerij en metaalwerkplaats voeren projecten op maat uit en zijn gespecialiseerd in de uitvoering van meubilair voor binnen en voor buiten ; van artistieke installaties en inrichtingsprojecten in de openbare ruimte. In bepaalde gevallen staat Fabrik ook in voor het ontwerp.

Elke ploeg bestaat uit 3 tot 4 arbeiders die aangeworven zijn in het kader van het beroepsdoorstromingsprogramma (erkend door het Brusselse Gewest) en omkaderd worden door een ervaren vormingsverantwoordelijke. Een coördinatiecel - ondersteund door de administratieve cel van Recyclart- beheert de ateliers en ontwerpt projecten in opdracht.

  

Functie:

Als lid van het directieteam:

-       Zet samen met de algemene directie en coördinator van het Kunstencentrum de grote lijnen uit van Recyclart vzw

Als coördinator van Fabrik:

-       Verantwoordelijk voor de uitwerking en de implementatie van de visie/missie van Recyclart bij Recyclart Fabrik

-       Verantwoordelijk voor de opvolging / uitwerking van nieuwe projecten bij Fabrik en de samenwerking met de andere deelwerkingen van Recyclart

-       Verantwoordelijk voor ontwikkeling van de activiteiten van Fabrik

-       Opvolging deelbudget Fabrik

-       Coördineren van het jaarverslag van Fabrik

-       Coördinatie van de Meubeluitgeverij Filantropie

-       Opvolging en uitwerking van subsidiedossiers, inhoudelijk en administratief ism de algemene directie

-       Administratieve opvolging van de werven

Als werfverantwoordelijke:

-       Prospectie nieuwe klanten / werven

-       Opstellen van de prijsoffertes (ism technisch verantwoordelijke)

-       Opvolging van de werven + eindcontrole van de werven (ism technisch verantwoordelijke)

Als personeelsverantwoordelijke van Fabrik (ism de verantwoordelijke SPI)

-       Aanwerving en onthaal nieuwe  medewerkers van Fabrik (GECO/DSP/art.60)

-       Opvolging van de funktionerings- en evaluatiegesprekken

-       Opvolging van het vormingsbeleid

Als communicatieverantwoordelijke voor Fabrik:

-       Volgt de communicatie op voor activiteiten van Fabrik (ism algemeen communicatieverantwoordelijke)

-       Redactie van teksten voor de tweemaandelijkse Agenda

 

Profiel:

-           Ervaring van 3 à 5 jaar in de sector in een gelijkaardige functie en met  het coördineren / motiveren van  een ploeg medewerkers.

-         Zin voor initiatief

-         sterk organisatorisch talent

-         communicatief

-         interesse in de volledige werking van Recyclart

-         kennis van de complexiteit van de Brusselse overheden

-         tweetaligheid (Nl / Fr) , Engels is een pluspunt

-         kennis informatica

-         rijbewijs B

 

Wij bieden een dynamische werkomgeving binnen een ploeg gemotiveerde medewerkers.
Voorwaarden: voltijds contract van onbepaalde duur, barema PC 329.03
(begin contract vanaf eind april 2018)

Heb je interesse voor deze functie? Stuur dan je CV en een motivatiebrief naar ingrid.pecquet@recyclart.be of naar onderstaand adres t.a.v Ingrid Pecquet uiterlijk tegen 2 april 2018.

Recyclart 
Vestje 7
1000 Brussel

News